นางอรวรรณ ยุบลแมน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนขวัญใจชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรวรรณ ยุบลแมน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนขวัญใจของชุมชน ประจำปี 2552 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 09.30 น. เช้าวันนี้(21 สค) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ. ประจำปี 2552 โดยมีพัฒนาชุมชนจากอำเภอ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 108 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จปฐ. และใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือให้เกิดบูรณาการการทำงานกับภาคีการพัฒนากับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด จปฐ. ในปี 2553 ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางอรวรรณ ยุบลแมน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์ ที่ได้รับคัดเลือกจากังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นนักพัฒนาชุมชนขวัญใจชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552 โดยมีผลงานดีเด่นร่วมกับประชาชนในชุมชน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552 ได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!