โพลชี้นักการเมืองท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตชุมชนพอเพียงเยอะสุด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ศูนย์วิจัยเอแบคโพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่องโครงการชุมชนพอเพียงในสายตาของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,142 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.5 พบว่ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียงในหมู่บ้านที่ตนพักอาศัยอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 33.5 ระบุยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

เมื่อสอบถามถึงประโยชน์ของโครงการชุมชนพอเพียงในการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร พบ

ว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.1 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 26.9 ระบุระดับปานกลาง และร้อยละ 11.0 ระบุช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้เลย

เมื่อถามถึงประโยชน์ของโครงการชุมชนพอเพียงต่อชุมชนที่ตนเองพักอาศัย พบว่า ร้อยละ 61.1 ระบุช่วยได้ค่อนข้างมกถึงมากที่สุด ร้อย

ละ 27.0 ระบุระดับปานกลาง และร้อยละ 11.9 ระบุช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า รัฐบาลควรเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียงต่อไปหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.5 มองว่าควรเดินหน้า

โครงการชุมชนพอเพียงนี้ต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 10.5 เห็นว่าไม่ควร

เมื่อถามถึง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 ยังไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว มี

เพียงร้อยละ 17.2 ที่ทำบัญชีทุกวัน ร้อยละ 7.2 ทำเป็นรายสัปดาห์ และร้อยละ 19.4 ทำเป็นรายเดือน

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามและคนในครอบครัวในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของหมู่บ้าน/ ชุมชนที่ตนเองพักอาศัย พบ

ว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.6 ไม่มีส่วนร่วมเลย ในขณะที่ร้อยละ 27.4 ระบุมีส่วนร่วมในการทำบัญชีรายรับรายจายของชุมชน

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.2 รับทราบข่าวการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการชุมชนพอเพียง ในขณะที่ ร้อยละ 37.8 ไม่ทราบข่าว และส่วนใหญ่อันดับแรกคือร้อยละ 81.4 ระบุนักการเมืองท้องถิ่นในชุมชนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น เช่นเดียวกันกับร้อยละ 80.3 ระบุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 78.9 ระบุเป็นนักการเมืองระดับชาติฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 77.2 ระบุเป็นกลุ่มนายทุน ร้อยละ 68.0 ระบุเป็นเครือญาติของแกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชน และร้อยละ 52.6 ระบุเป็นนักการเมืองระดับชาติในฝ่ายค้าน ตามลำดับ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!