ภาคประชาชนใน จ.สระแก้ว ขานรับการมีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุเพื่อประชาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนภาคประชาชนใน จ.สระแก้ว ขานรับกิจกรรมการมีส่วนร่วม จัดอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่น เพื่อประชาสังคมและชุมชน นายพัฒนา พรหมเผ่า ประธานโครงการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในงานประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กำหนดกรอบแนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ อีกทั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเามามีส่วนร่วม ในการจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ชื่อรายการ "เวทีชุมชน ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเอง จึงได้กำหนดจัดอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่นเพื่อประชาสังคม และชุมชน รองรับการผลิตรายการฯดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะทำงานภาคประชาชน ผู้ดำเนินรายการ ตลอดจนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ประธานโครงการการมีส่วนร่วมภาคระชาชนในงานประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่น เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนารูปแบบรายการ "เวทีชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง โดยมีการให้ความรู้ทั้งด้านการผลิตข่าว รายการวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับฟังรายการดังกล่าวได้ ทางคลื่น 103.25 เมกกะเฮิรตซ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!