พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฮังการี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฮังการี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดังนี้ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฮังการี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมา เพื่อท่านประธานาธิบดี ประสบความสุขสวัสดิ์และมีพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐฮังการี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด