จ.ตากจัดโครงการ "ร้านเกมส์สขาว เพื่อเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตากให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอ ออกตรวจสอบร้านเกมส์ ตามโครงการ "ร้านเกมส์สีขาว เพื่อเยาวชน เพื่อให้ร้านเกมส์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากได้จัดทำโครงการ "ร้านเกมส์สีขาว เพื่อเยาวชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านเกมส์ในจังหวัดตาก เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแบบยั่งยืน และระโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่า ร้านเกมส์ดังกล่าวจะไม่ให้เด็กและเยาวชน เล่นหรือดูสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนไม่ปล่อยให้ร้านเกมส์เป็นแหล่งมั่วสุม หรือมีสิ่งเสพติดจำหน่าย เพื่อสนองนโยบาย "ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ของรัฐบาล วัฒนธรรมจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกการ "ร้านเกมส์สีขาว เพื่อเยาวชน ขึ้นในทุกอำเภอๆ ละ 1 คณะ เพื่อตรวจสอบร้านเกมส์ ตามแบบประเมินที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด โดยร้านเกมส์ที่ผ่านการประเมิน จะได้รับตราสัญลักษณ์และใบประกาศเป็น "ร้านเกมส์สีขาว ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพ เด็กและเยาวชน สามารถเข้าไปใช้บริการได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!