จ.ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตร ให้โรงงานสีขาว 18 แห่งเพื่อเป็นแนวร่วมป้องกันคุมเข้มปัญหายาเสพติดในสถานประก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตร ให้โรงงานสีขาว 18 แห่งเพื่อเป็นแนวร่วมป้องกันคุมเข้มปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ นายวิทยา ค้าไกล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับควบคุมหรือลดลงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความปกติสุขของประชาชน ซึ่งผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในการทำงานเพื่อกระตุ้นร่างกายให้มีกำลังทำงานมากขึ้นและส่งผลกระทบกับตนเอง ครอบครัว สังคมตามมา ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับมอบหมายจากจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบในส่วนป้องกัน รั้วชุมชน รั้วสังคม ตามมาตรการของรัฐบาล 5 รั้ว ป้องกัน โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ สร้างระบบเฝ้าระวังมิให้ปัญหายาเสพติดเกิดขึ้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหา โดยจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบเช่น โครงการจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการเพื่อดำรงความเข้มเข็ง โครงการกีฬาในโรงงาน โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งในปี 2552 มี สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ ในการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง รับทราบสถานการณ์ แนวทางป้องกัน การแจ้งเบาะแส และร่วมกิจกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!