สวท.ร้อยเอ็ด จัดเวทีเสวนา เยาวชนร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.ร้อยเอ็ด จัดเวทีเสวนา เยาวชนร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า นายพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในการบริหารประเทศ ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความสนใจทางการเมือง การปกครองของประเทศ ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สวท.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ ความเข้าใจการเลือกตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง โดยจัดเวทีเสวนาเรื่อง เยาวชนร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า โดยมีวิทยากรและนักเรียน ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการสร้างประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า ซึ่งครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.ร้อยเอ็ด ระบบ FM.94.00 MHz.ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!