ม.เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร กล่าวถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ว่า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนนักศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้แก่ การออกค่ายวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จะมีไปจนถึงวันที่ 21 ส.ค 2552 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด