"เนาวรัตน์" ค้านกฎกระทรวงถอดถอนศิลปินแห่งชาติ "สิงห์สนามหลวง" ถาม ทำไมรู้สึกตัวช้า?

"เนาวรัตน์" ค้านกฎกระทรวงถอดถอนศิลปินแห่งชาติ "สิงห์สนามหลวง" ถาม ทำไมรู้สึกตัวช้า?
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 24 พ.ค. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2536 แสดงความไม่เห็นด้วยต่อกรณีการให้อำนาจรัฐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้ โดยยกเหตุผล 4 ข้อระบุผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจดังนี้ 

1.เป็นเกียรติคุณที่มีพระราชวงศ์ทรงเป็นองค์พระราชทานโดยเฉพาะ การถอดถอนภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อพระเกียรติยศของพระองค์ท่านด้วยโดยปริยาย

2.การกำหนดมาตรการถอดถอนหลังการประกาศยกย่องในทุกเกียรติคุณ เป็นการหลู่เกียรติตำแหน่งนั้นๆ เสียแต่ต้น สร้างความไม่แน่นอนมั่นคงให้กับตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งไม่เคยมีกติกาทำนองนี้กับการยกย่องเกียรติคุณใดๆมาก่อน

3.ความผิดพลาด บกพร่องของศิลปินแห่งชาติ หรือผู้ได้รับยกย่องเกียรติคุณใดๆ ย่อมถือเป็นกรณีส่วนตัวโดยเฉพาะ หาใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือสถาบันผู้มอบเกียรติคุณนั้นไม่ กล่าวคือเป็นความผิดต่อภายหลังซึ่งย่อมเป็นไปตามเฉพาะกรณีแห่งความผิดนั้นๆเอง เช่น สังคมจะประณาม เป็นส่วนตัว หรือ ตามกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดต่อการกระทำนั้นๆ

4.มาตรการนี้จะถูกใช้เป็นประเด็นทางการเมืองนำมาอ้างโจมตีกันได้ ดังที่กำลังเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้

สุชาติ ถามทำไมเพิ่งค้าน ?

นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปี พ.ศ.2554 ตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊กว่า ทำไมนายเนาวรัตน์เพิ่งจะคัดค้าน ทั้งที่ตัวเองก็มีโอกาสมานานแล้ว ในฐานะ 1 ใน 15 คณะกรรมกลางของกระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อหาทั้งหมดระบุดังนี้

"ทำไมช้านัก ? ในฐานะที่เป็น 1 ใน 15 คณะกรรมกลางของกระทรวงวัฒนธรรม ถ้ามีความเห็นว่าการแก้ไขกฎกระทรวงให้ถอดถอน "ศิลปินแห่งชาติ" ได้ มันมีความไม่เหมาะสม และอาจถูกลากเข้าไปโยงกับการเมือง ทำไมไม่ออก "เสียงคัดค้าน" เรื่องการถอดถอนนี้ในบอร์ดของกระทรวงวัฒนธรรมให้สาธารณชนรับทราบเสียตั้งแต่ต้น

ถ้าเกรงว่าจะกระทบกระเทือน "หลายสิ่งหลายอย่าง" ทำไมปล่อยให้การเสนอเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนต่างๆจนทะลวงเข้าไปเป็นมติคณะรัฐมนตรี และผ่านขั้นตอนจนได้ประกาศออกมาเป็นกฎหมายใน "ราชกิจจานุเบกษา"

ทำไมรู้สึกช้านัก ว่าไปแล้วก็เหมือนรู้สึกช้ามาตลอดในอีกหลายเรื่องนั่นแหละ

ต่อไปนี้ถ้ายังยืนยันว่า "ไม่เห็นด้วย" ก็ให้เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมบอร์ด "คณะกรรมการกลาง" ของกระทรวงวัฒนธธรรม แล้วเสนอให้ยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้ประกาศ "ยกเลิก" ลงใน "ราชกิจจานุเบกษา" อีกครั้ง

ถ้าไม่สำเร็จตามเหตุผลที่ได้แจ้งต่อสาธารณชนว่า "ไม่เห็นด้วย" ตามมารยาทแล้วก็ควรลาออกเสียจากบอร์ดของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นที่ชัดเจน อยากรู้นัก ทำไมปล่อยเรื่องให้ผ่านมาจนถึงขั้นนี้"

ก่อนหน้านี้ นักเขียนเจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง ยังระบุด้วยว่า “ศิลปินแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง อันเนื่องมาจากการสังหารหมู่ประชาชน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553”