TRIDI จับมือ จุฬาฯ เปิดห้องวิจัยด้านโทรคมนาคม หวังสร้างบุคลากรประดิษฐ์อุปกรณ์โทรคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคม ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือTRIDI กล่าวภายหลังการเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง ว่า การจัดตั้งห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโทรคมนาคม ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยสู่สาธารณชนด้วย โดยห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง จะเน้นศึกษาวิจัยทางด้าน Optical Fiber หรือเครือข่ายใยแก้วนำแสง ที่จะนำไปพัฒนาและใช้ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษาและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่างๆ และความต้องการในภาคธุรกิจ อาทิ การประชุมในระบบ VDO Conferrent หรือการประชุมทางไลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนนำผลการวิจัยและสักยภาพบุคลากรที่ได้ นำไปร่วมกันต่อยอดพัฒนาคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!