จ.ยะลา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันนี้ (20 ส.ค.52) ที่โรงเรียนบ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกทั้งยังเป็นการออกให้บริการความรู้ด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยมีรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ชลประทาน และอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกร โดยมี เกษตรกร และนักเรียนจากหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ที่สามารถเคลื่อนที่ไปทุกจุดได้ ทำให้เข้าถึงเกษตรกรได้ทุกที่ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัว และยอมรับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี จนนำไปสู่การพัฒนาผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!