ปศุสัตว์พะเยา ร่วมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคไข้หวัดนกจังหวัดพะเยาเข้าอบรมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกหวนกลับมาระบาดได้อีก นายปรีชา วนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า โรคไข้หวัดนก ถือว่าเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเศรษฐกิจ รวมถึงทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคนี้ มาตรการหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว คือ การเสริมสร้างความรู้และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ทั้งในสัตว์และคน การเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคย่อมมีความสำคัญที่จะสามารถช่วยลดอุบัติการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ ทั้งนี้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกตลอดจนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในระยะเวลา พ.ศ.2551-2553 ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคขึ้นในจังหวัด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!