ศธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน EDUCA 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะบดีครุศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย สภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน จัดประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน EDUCA 2009 และโครงการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 15-17ตุลาคม 2552 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแถลงข่าวการจัดงาน การประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน EDUCA 2009 และโครงการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 ว่า การจัดโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณะบดีครุศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย สภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน เพื่อต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ทั้งนโยบาย ทิศทางปฏิรูปการศึกษา รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาครู การสร้างโอกาส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดประชุมนานาชาติ ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด อาทิ ประเทศฟินแลนด์ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนครู คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-17.00 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด