ผู้ประกอบร้านอาหาร แผงลอยภูเก็ต มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด ของอาหาร หวังดึงนักท่องเที่ยวให้เข้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบร้านอาหารแผงลอยภูเก็ต เน้นรักษความสะอาดอาหาร สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบาย และเป้าหมาย ในการรณรงค์สร้างสุขภาพดีทั่วหน้า โดยกำหนดให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนา และมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวด อาทิ เทศบาลตำบลวิชิต รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความร่วมมือภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยปี 2552 พร้อมขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ช่วยกันพัฒนาร้านและแผงลอย ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดภูเก้ตให้มากขึ้นต่อไป จังหวัดภูเก็ตมีร้านอาหาร 1,680 แห่ง แผงลอยจำหน่ายอาหาร 450 แห่ง ตลาดสด 8 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ โดยใช้กลยุทธการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี 2550 ทำให้มีร้านอาหารและแผงลอย ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 90 และตลาดสด 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อในปี 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!