จ.ตราด จัดแผนการศึกษา 4 ปี เน้นสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดแผนการศึกษา 4 ปี เน้นสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมสร้างผลงานติดอันดับของประเทศ นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 1 ใน 5 ของประเทศ โดยดูจากผลการปฏิบัติงานในหลายด้าน เช่น การดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดคุณภาพและผลการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนขนาดเล็ก การใช้ชีวิตแบบบูณาการ ไม่จำกัดการศึกษาของเด็ก มีการสอนให้เด็กสามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในังคมได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อน้อมนำปรัชญาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกฝังให้มีคุณธรรมประจำใจ ทำตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้เป็นเจ้าภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2553-2556 กำหนดวิสัยทัศน์ " ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ จัดการศึกษาที่สนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย และส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายธงชัย กล่าวอีกว่า ได้เสนอแผนดังกล่าวไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และช่วยให้การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!