รองผอ.สพท.ตราดเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ตราด เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสมชาย ศรีสรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหนึก พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพท.ตราดในอำเภอคลองใหญ่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นายสมชาย กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเน้นให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นที่มาของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัด และความสนใจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!