มาเลเซียประกาศควบคุมราคาหน้ากากป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มาเลเซียประกาศควบคุมราคาหน้ากากป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือเอช1เอ็น 1 โดยจะมีราคาตั้งแต่ 7 เซ็นต์ถึง 6 ริงกิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ หน้ากากดังกล่าวโดยจะให้มีผลบังคับใช้ทันทีและหากพ่อค้ารายใดฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 150,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำทั้งนี้เนื่องจากชาวมาเลเซียต้องการใช้หน้ากากดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นหลังการระบาดของเชื้อเอช 1 เอ็น 1 .

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด