พาณิชย์เตรียมรับมือ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น หลังคนตกงานแห่ทำสวน ทำไร่

พาณิชย์เตรียมรับมือ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น หลังคนตกงานแห่ทำสวน ทำไร่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน เร่งเพิ่มช่องทางขายผลผลิตรองรับปริมาณที่อาจเพิ่มขึ้น หลังคนตกงานแห่ทำเกษตร-ไม่ห่วงภัยแล้ง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กรมการค้าภายใน มีการเตรียมแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานไว้แล้ว และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาด้านการผลิต

แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงหลังจาก วิกฤตโควิด-19 ทำให้มีแรงงานบางส่วน กลับเข้าไปอยู่ในภาคเกษตร และอาจทำให้มีปริมาณผลผลิตบางส่วนเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ทางกรมการค้าภายในได้มีการเตรียมแผนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือไว้ อาจอยู่ในรูปแบบของการกระจายผลผลิตเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาค การส่งสินค้ากระจายในตลาดต้องชม โดยเชื่อว่าจะสามารถรองรับผลผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ซึ่งมีทั้งแผนการกระจายผลผลิตในประเทศ และการส่งออกในตลาดต่างประเทศ