ชมรมผู้ปกครองแอลดีชลบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมผู้ปกครองแอลดีชลบุรี ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดชลบุรี เร่งเดินสายให้ความรู้เรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็กนักเรียน หรือเด็กแอลดี นางปิยนาถ มณีรัตนายล ประธานชมรมผู้ปกครองแอลดีชลบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาในโรงเรียนพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กแอลดี (Learning Disabilities : LD.) จำนวนมาก จากเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่า พบถึงร้อยละ 5 10 ของจำนวนประชากร และเป็นอาการที่แฝงอยู่ ดูภายนอกไม่รู้เพราะมีความเป็นปกติทุกประการ แต่จะเห็นชัดได้ก็ต่อเมื่อได้สังเกตเห็นการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนและทราบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำในบางรายวิชา จะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างระดับสติปัญญาและผลการเรียนรู้ ซึ่งยากที่ครูและผู้ปกครองจะแยกแยะระดับความรุนแรงของปัญหาทางเรียนรู้ได้ สาเหตุเหล่านี้ทำให้ผู้ปกครองแทบไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยหรือรับรู้แล้วก็ยากที่จะยอมรับหรือแม้แต่ยอมรับแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง แม้แต่บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับรู้และพยามยามแก้ไขแล้วก็ตาม ยังถือว่าเป็นความยากที่จะจัดการได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นางปิยนาถ กล่าวอีกว่า ชมรมผู้ปกครองแอลดีจังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ปกครอง รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและบุคคลที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!