ดันกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ลดยุ่งยากจ่ายสินไหมทดแทน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใหม่ โดยมีแนวคิดที่จะยกเลิก พ.ร.บ.ดังกล่าว แล้วหันมาใช้ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งได้ระดมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ใหม่ จากนั้นจะเสนอให้กระทรวงการคลังต่อไป

เนื่องจากพบว่าจากสถิติปี 50 ที่ผ่านมา จำนวนรถยนต์ที่ประกันภัยตาม พ.ร.บ.เดิมมีทั้งสิ้น 25 ล้านคัน และมีเบี้ยประกันภัยกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ผู้ประสบภัยจากรถ และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจำนวนมากกลับประสบปัญหาความยุ่งยาก ความล่าช้าในการจ่าย และรับค่าสินไหมทดแทน (เคลม) จึงมีแนวคิดที่จะยกเลิก พ.ร.บ.เดิมแล้วจัดทำ พ.ร.บ.ใหม่ดังกล่าวขึ้นมา

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ทีดีอาร์ไอเห็นด้วยที่คณะกรรมาธิ การสาธารณสุขมีแนวคิดเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจัดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับให้เป็นเอกภาพ

อีกทั้งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ที่สำคัญให้กรมบัญชีกลางบริหารจัดการจ่ายค่าเสียหาย โดยเฉพาะค่าเคลม ทำให้กรณีที่ได้รับบาดเจ็บสถานพยาบาลจะขอเบิกค่ารักษาโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่าย หรือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ก็ขอรับโดยตรงเช่นกัน ซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ผู้ประสบภัยทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันและทันที โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ทางกฎหมายและลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานจาก 38% เหลือ 6% ของเบี้ยประกันภัย เท่ากับจ่ายเงินได้รวดเร็ว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!