กรอ.สั่งทำบัญชีอุตฯรอออกใบอนุญาติ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสรุปบัญชีโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อจัดทำใบอนุญาตการขอขยายกิจการหรือตั้งโรงงานที่ผ่านขั้นตอนของการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพราะติดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องของศาลปกครองจ.ระยอง เพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ พิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่ยังติดค้างอยู่ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นกรณีการดำเนินการตามมาตรา 67 ว่าหากกรณีใดที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการไว้แล้วหรือผ่านอีไอเอแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้ว ส่วนกรณีใดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะเรื่องการประเมินเรื่องสุขภาพ หรือเอชไอเอ เพราะยังไม่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ ก็ต้องรอจนกว่าจะมีกฎหมายจึงจะดำเนินการตามบทบัญญัติขอรัฐธรรมนูญต่อไปได้

นอกจากนี้กรอ.มีความเห็นว่าควรบูรณา การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน ในระหว่างการยกร่างแนวทางการจัดตั้งองค์กรอิสระ ในระยะยาวให้มีการปรับปรุงพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยเพิ่มรูปแบบวิธีการขององค์การอิสระตามมาตรา 67 ไว้ใน พ.ร.บ.ด้วยและกระทรวงสาธารณสุขควรจัดทำข้อมูลด้านผลกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกจังหวัดและในระหว่างที่ยังไม่มีองค์กรก็สามารถแต่งตั้งคณะผู้ชำนาญซึ่งประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัย และองค์กรสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่แทนไปก่อน

ด้านนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีรายชื่ออุตสาหกรรมแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนอีกมาก.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!