กอร์ปศักดิ์ยอมไขก๊อกปธ.ชุมชนพอเพียงแล้ว ยันไม่ได้ถูกกดดัน ให้มีชัยนั่งแทน ส่งสตง.ลุยตรวจ

กอร์ปศักดิ์ เผยยื่นหนังสือลาออกปธ.กก.บห.ชุมชนพอเพียงแล้ว ย้ำไม่ได้ถูกกดดัน แต่ต้องการให้ประชาชนมั่นใจกระบวนการตรวจสอบ เสนอ มีชัย ทำหน้าที่แทน มาร์ค ลั่นเดินหน้าตรวจสอบทุจริตต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ว่า นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้พิจารณาตัวเองด้วยการออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียง โดยให้นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเครือข่ายองค์ความรู้ ทำหน้าที่แทน และเตรียมปรับโครงสร้างการทำงานของโครงการใหม่ ส่วนการเดินหน้าตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไปแล้ว ก็จะดำเนินการต่อไป ทางด้านนายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียงแล้ว และเสนอให้นายมีชัย วีระไวทยะ รองประธานขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ยืนยันไม่ได้ถูกกดดัน แต่ต้องการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ และเพื่อเป็นบรรทัดฐานของนักการเมือง ส่วนงบประมาณที่ยังเหลืออีก 16,000 ล้านบาท ได้สั่งระงับแล้ว โดยได้ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเร่งรัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการโครงการโดยเร็ว

// function BackPage() {history.back();} //

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด