ผอ.สทศ.ชี้ กรณีร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ GAT 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง เกิดจากเด็กรู้จักคิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ชี้ กรณีที่ร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ GAT ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง เกิดจากเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และอ่านน้อย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และ แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ในการสอบครั้งที่ 1/2552 และ ครั้งที่ 2/2552 ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบครั้งที่ 2 สูงขึ้น อาทิ ในวิชา GAT ,PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู,PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ส่วน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยลดลง โดยการสอบครั้งที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำคะแนนได้ต่ำกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกือบทุกวิชา ซึ่งเหมือนกับการสอบครั้งที่ 1 และพบอีกว่า การสอบครั้งที่ 2 นักเรียนที่สอบครั้งแรกทำคะแนนได้ต่ำกว่านักเรียนที่สอบสองครั้งทุกวิชา ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความรู้ที่ได้รับมาโดยการสอบครั้งที่ 1 ผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เพิ่งเรียนมาไม่นาน แต่ยังสรุปไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามช่วงคะแนนพบว่าร้อยละ 50 ของคนที่เข้าสอบทุกวิชาได้คะแนนค่อนข้างต่ำ หรือไม่ผ่านเกณฑ์เกือบทั้งหมด เป็นการสอบแข่งขันในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ และมีนักเรียนร้อยละ 10 เท่านั้นที่สอบ PAT ได้คะแนนสูงในช่วง 200-300 คะแนน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวอีกว่า ผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1 และ 2 พบว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง ซึ่งสะท้อนกลับไปถึงวิธีการสอนของโรงเรียนและบ้านว่า สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์และอ่านมากน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กที่สอบ GAT ส่วนที่ 1 ได้คะแนนเต็มในการสอบทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเพราะทางบ้านสอนให้เน้นกระบวนการคิดและการอ่านมาตั้งแต่เล็กโดยไม่ได้เรียนกวดวิชาแต่อย่างใด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!