จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด นายธานี ปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด้อยเอ็ด และ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่น ในสาขาโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน โดยในเวทีสัมมนา สื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย อาทิ ควรจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาโดยตรง ควรพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นเส้นทางธรรมะ เป็ต้น ขณะเดียวกันสื่อมวลชนต่างพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการศึกษาและการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกัน งานสัมมนาดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 14.00 16.00 น. ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด