สวท.ร้อยเอ็ด จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา ในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.ร้อยเอ็ด จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา ในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ (19 ส.ค.52) นายพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษา และจัดเวทีเสวนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่งคง เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี และมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ทั้งนี้มีวิทยากรจากส่วนราชการและปราชญ์ชาวบ้าน และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความสนใจจากคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสตรี เข้าร่วมงานจำนวนมาก และสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดร้อยเอ็ด FM.94 MHz ได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับฟังในครั้งนี้ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!