กกต.พะเยา ติวเข้มวิทยากรท้องถิ่น เตรียมพร้อมรับจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายให้กับวิทยากรท้องถิ่น พร้อมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2552 นายกนกศักดิ์ แสงเงินอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับวิทยากรท้องถิ่น ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2552 ว่า เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหรือประจำสถานที่นับคะแนนถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการเลือกตั้ง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสที่จะถูกทักท้วง หรือการร้องคัดค้านจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่งผลให้การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังคำชี้แจงในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับบัตร หีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การดำเนินการภายหลังปิดการลงคะแนน การนับคะแนนการเลือกตั้ง โดยจะดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!