วธ.พช จัดงานศาสนิกสัมพันธ์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัฒนธรรมเพชรบูรณ์ จัดงานศาสนิกสัมพันธ์และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นายปรีชา เทพแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี สมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จกำหนดจัดงานศาสนิกสัมพันธ์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น ในวันนี้ (19 ส.ค.52) ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ โดยในภาคเช้า ผู้นำศาสนาพุทธ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ด้วยการกล่าวบทสรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณ ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ด้วยการสวดขอพรพระเจ้า และผนำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีวัจนะพิธีกรรมขอพรพระเจ้า จากนั้นร่วมประชุมเสวนาหัวข้อ ศาสนากับความสามัคคีของคนในชาติ และจัดประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือก เมืองไทยเมืองคนดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2552 ในภาคบ่าย กระทั่งแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น.วันเดียวกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!