ยันลูกสาวพัชรวาทคุณสมบัติตามสเปกที่สตช.ต้องการ

เมื่อวันที่19 ส.ค. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อเกี่ยวกับการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรจุ นางสาวนวพร วงษ์สุวรรณ บุตรสาวของ พลตำต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณผบ.ตร. เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด กองการต่างประเทศ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับต่างประเทศ จำเป็นต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศมาปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นที่กองการต่างประเทศเสนอขอในแต่ละครั้งคราว โดยที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ กองการต่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดตามเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานให้แก่่างประเทศมาโดยตลอด กรณีนี้ กองการต่างประเทศ ได้เสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในระดับ รองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) ให้แก่ ฝ่ายการต่างประเทศ 3 กองการต่างประเทศ เนื่องจากมีรองสารวัตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพียง 2 นาย จากจำนวนตำแหน่งที่ได้รับการกำหนดไว้ 7 ตำแหน่ง แต่งานในความรับผิดชอบ คือ การติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานใน ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ รวมทั้งการจัดการระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ โดยได้ขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาโททางสังคมศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศจากคณะกรรมการทดสอบภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายการต่างประเทศ 3 กองการต่างประเทศ โดยใช้วิธีการคัดเลือก และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบแล้วจึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ฝ่ายการต่างประเทศ 3 ต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นแล้วเห็นว่าการสนับสนุนกำลังพลให้กับกองการต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม จึงได้เห็นชอบให้ กองการต่างประเทศดำเนินการ ต่อมา กองการต่างประเทศได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในกระบวนการคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ สัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพ และตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ น.ส.นวพร วงษ์สุวรรณ ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์การทูต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีวุฒิ MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONSจาก MACQUARIE UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย ตรงกับความต้องการของกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้นี้เข้ารับราชการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!