สกศ. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมงานวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 13

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยถึงการประชุม การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 : ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ว่า จากการคัดเลือกผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ส่งมาทั้งสิ้น 338 เรื่อง ทางสภาการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำเสนอในงาน 60-80 เรื่อง นายธงทอง จันทรางศุ กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะไ้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยกับการพัฒนาครู คณาจารย์ เพื่อคุณภาพการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เช่น การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การวิจัย รูปแบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อคุณภาพผู้เรียน ปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น เลขาธิการ สกศ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนผู้ท่สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th/ONEC แล้วพิมพ์บาร์โค้ดที่ได้รับ นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันงาน หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์และโทรสาร โดยดาวน์โหลดใบตอบรับทาง เว็บไซต์ www.onec.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมายัง สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือโทรสาร 0-2243-0085 ได้ตั้งแต่วันนี้ 3 กันยายน 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!