สมาชิกยุวกาชาด กระทรวงศึกษาธิการบำเพ็ญประโยชน์ที่จ.กาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบชุดนักเรียนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พี่รักน้อง เราเป็นพี่น้องกัน เมื่อเช้าวันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ปองเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำชุดนักเรียน และชุดพื้นเมืองจำนวน 50 ชุดไปมอบให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำปลา ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พี่รักน้อง เรารักกัน เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเป็นผู้เสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรักและเห็นคุณค่าของตนเองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ นอกจากนั้นคณะสมาชิกยุวกาชาดยังได้นำชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม ตำบลโนนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ำเกลี้ยง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม ตำบลทุ่งคลอง และมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่บ้านโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วงด้วย นายอุดม กัสมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กล่าวว่า หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี จึงทำให้สมาชิกยุวกาชาดได้เข้าใจหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดอย่างแพร่หลาย และยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดที่ดี จึงได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พี่รักน้อง เราเป็นพี่น้องกัน ที่อำเภอสหัสขันธ์ และที่อำเภอคำม่วงดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!