พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของประเทศยูเครน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ตรงกับวันเอกราชของประเทศยูเครน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งประเทศยูเครน ดังนี้ ในโอกาสวันเอกราชของประเทศยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมา เพื่อท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศยูเครน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด