ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเผย ตั้งเป้าแก้ปัญหาครอบครัวที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งเป้าโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2552 จำนวน 24,000 ครัวเรือน นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวถึงโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2555 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน ซึ่งจะดำเนินการทั้งสิ้น 100,000 ครัวเรือน ใช้งบประมาณ 5,020 ล้านบาท โดยในปีแรกมีเป้าหมาย 24,000 ครอบครัว งบประมาณ 1,228 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนที่มีปัญหาที่ดินทับซ้อน ไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงควบคู่กันไป โดยมีหมู่บ้านยากจนที่มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยจะจัดเวทีประชาคมทำความเข้าใจในหมู่บ้านเป้าหมาย นอกจากนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป้าหมายเพื่อพิจารณาข้อมูล และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้แผนงานสำเร็จลุล่วง นางทิพย์รัตน์ ยังกล่าวถึงประโยชน์ของโครงการนี้ว่า จะเป็นการเชื่อมโยงคนในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินงาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!