ส.ป.ก.เร่งตรวจสอบสภาพที่ดินจ.อุบลราชธานีเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสร้างโอกาสเข้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เร่งตรวจสอบสภาพที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงาน นายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งจัดหาและตรวจสอบสภาพที่ดินในพื้นที่ 22 จังหวัด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างและมีความประสงค์ ต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกร ภายใต้โครงการความร่วมมือสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักจัดหางาน ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 สำหรับพื้นที่แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หนองคาย และอุบลราชธานี ส่วนในภาคกลาง 8 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ระยอง ลพบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี ภาคใต้มีเพียง 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,617 ไร่ ซึ่งเบื้องต้นจะจัดสรรที่ดินให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายละประมาณ 3-5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ พร้อมกับให้ทดลองทำกินชั่วคราว 2 ปี แล้วจึงประเมินให้ทำกินอย่างถาวร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!