ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ตรวจติดตามานที่ "จังหวัดนครนยก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ตรวจติดตามงานที่ จังหวัดนครนายก วันนี้ (19 ส.ค. 52) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 และคณะตรวจติดตามงานโครงการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ ได้แก่ แผนงาน / โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนาโรงเรียน ขนาดเล็ก , โครงการวางแผนพลังงานชุมชน , โครงการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก , โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน , โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของราชการ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน , การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดนครนายก เป็นต้น จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 3 และคณะออกตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก และที่ลานตากข้าวเพื่อการเกษตร บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!