กรมสวัสดิการฯ เผย มีผู้ถูกเลิกจ้างกว่า 274 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย มีผู้ถูกเลิกจ้างกว่า 274 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินมีสิทธิลุ้นเป็นเจ้าของที่ดิน สปก. 4-01 ในการทำอาชีพเกษตรกรรม นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา(กรกฎาคม 52) มีผู้ถูกเลิกจ้าง สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างกว่า 274 ราย ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งจะเปิดรับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้(ส.ค.) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละประมาณหนึ่งร้อยบาท พร้อมทั้งการสนับสนุนค่าที่พัก อุปกรณ์การฝึกในช่วงระยะเวลา 3 - 6 เดือน จะได้รับการอบรมการเลี้ยงสัตว์ วิธีปลูก และดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ จากนั้นสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบที่ดินให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองทำการเกษตรในที่ดิน สปก. 4-01 เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผล หากมีการทำเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จะมอบเอกสิทธิ์การเป็นเจ้าของ โดยออกโฉนดที่ดิน สปก. 4-01 ประมาณ 2 ไร่ให้ประกอบอาชีพ นางอัมพร ยังกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยจะเปิดรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างและตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ให้ได้พัฒนาองค์ความรู้และทดลองประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะเปิดรับไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ สนใจสมัครได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!