โยกย้ายใหญ่บิ๊กทหาร

จัดแถวทุกเหล่าทัพ กห.ชี้แจงต้องรีบทำ ป้องกันการวิ่งเต้น

กองทัพซุ่มเงียบจัดโผกว่า 500 รายชื่อ ประวิตร หอบให้นายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว รมว.กลาโหมยันงานนี้ไม่มีล้วงลูกแจงต้องรีบทำเพื่อป้องกันวิ่งเต้น บิ๊กป๊อก จัดแถว 5 เสือทบ.ใหม่ ดันเพื่อน ตท.10/1 ผงาด พร้อมเข็นน้องชายนั่ง ผบ.นรด. ด้าน ประยุทธ์ ก็ส่งน้องขึ้นเป็น เสธ.ทภ.3 พร้อมปรับเปลี่ยนหน่วยคุมกำลังที่ใช้ในการปฏิวัติทั้งกระบิ ผบ.รบพิเศษก็ไม่รอด ด้านทัพฟ้าก็เด้ง ผบ.อากาศโยธิน ส่วนทัพเรือ ส่ง ผบ.กองเรือยุทธการเป็นประธานที่ปรึกษา แล้วให้ ผบ.ทัพเรือภาค 1 มาเป็นแทน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว. กลาโหม ได้นำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหาร ประจำปี 2552 ส่งให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นโปรดเกล้าฯ โดยนายอภิสิทธิ์ได้นำรายชื่อมอบผ่านไปยังราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง โดยรายชื่อการปรับย้ายครั้งนี้มีจำนวน 500 กว่ารายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารครั้งนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะ พล.อ.ประวิตรได้มอบหมายและให้อำนาจ ผบ.เหล่าทัพจัดทำโดยให้ยึดหลักการและความ เหมาะสมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งในส่วนที่พล.อ.ประวิตรให้ความสนใจมากที่สุดเป็นรายชื่อในส่วนกองทัพบก เพราะเกรงจะมีการวิ่งเต้น

สำหรับรายชื่อปรับย้ายนายทหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนใหญ่ที่ได้รับการพิจารณาจะเป็น นายทหารที่ใกล้ชิด 3 นายพล คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในส่วน พล.อ.ประวิตร ผลักดันคนในสำนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง เช่นเดียวกับ พล.อ.อนุพงษ์ ที่ดัน พล.ต.ธนดล น้องชายมานั่ง ในตำแหน่ง ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) และมีการผลักดันนายทหารจาก บูรพาพยัคฆ์ เข้าสู่ไลน์เพื่อต้องการจัดคนขึ้นมารับตำแหน่งรองรับในปีหน้า ที่ พล.อ.อนุพงษ์จะเกษียณ และจะต้องเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นมารับตำแหน่ง ผบ.ทบ.ต่อจากตนเอง ในส่วน พล.อ.ประยุทธ์ ก็ดันน้องชายขึ้นเป็น เสธ.ทภ.3

ในส่วนสายกำลังที่มีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะกำลังพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปลี่ยน ผบ.พล.1, ผบ.พล.ร.9 หรือ มทบ.11 ส่วนแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เกษียณก็ดันแม่ทัพน้อยที่ 2 เพื่อนร่วมรุ่น ตท.10/1 เข้ารับตำแหน่ง ส่วน ทอ. ก็เปลี่ยน ผบ.อากาศโยธิน โดย พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. เอาเพื่อนร่วมรุ่นจาก จก.สวัสดิการ ทอ. ขึ้นมาเป็น ผบ. อากาศโยธิน แทน พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ เด็ก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ.คนเดิม

ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ. เกียรติศักดิ์ อักษรศรีสกุล ประธานที่ปรึกษา ทร. เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกลาโหม (ปษ.สป.) เป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) พล.ท.อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กลาโหม

พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ท.ธรรมรัตน์ เจริญกุล เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ. เป็นรอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นรอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมย์รัตน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เป็นประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ร.อหงสกุล หน.คณะ ฝสธ.ประจำฯ เป็น รองเสธ.ทหาร พล.ท.ภานุมาต สีวะรา ผอ.วปอ. เป็น ผบ.สปท.

กองทัพบก พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยประดับ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.10) เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ. กิตติ พงษ์ เกษโกวิท หน.สนง.รมว.กห. (ตท.8) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน.สนง.ผบ.ทบ.(ตท.11) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.พิรุณ แผ้วผลสง รอง เสธ.ทบ.(ตท.10) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รอง เสธ.ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.คำนวน เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.อดุล อุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.

พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ตท.10) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย ผบ.รร.จปร.(ตท.10) ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เป็น หน.คณะ ฝสธ. ประจำฯ

พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผช.เสธ. ทบ.ฝยก.เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.อภิชัย พิณสายแก้ว ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ต.องอาจ พงษ์ศักด์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝยก. พล.ต.สุรศักด์ กาญจนรัตน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก(จก.กร.ทบ.) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. พล.ต.คมสัน มานวกุล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. พล.ต.เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม จก.ขว.ทบ. เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ตท.10) เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.โปฎก บุนนาค รอง ผบ.นสศ. เป็น ผบ.นสศ. พล.ท.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ผบ.นรด.) เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา รองผบ.รด.(ตท.11) น้องชาย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. เป็น ผบ.นรด.

พล.ต.ปริญญา สมสุวรรณ ที่ปรึกษา ทบ. เป็น ผบ.รร.จปร. พล.ต.เอกชัย วัชรประทีป รองจก.สพ.ทบ. เป็น จก.สพ.ทบ. พล.ต.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ เจ้ากรมการเงินทหารบก(จก.กง.ทบ.) เป็น ปช.ทบ. พล.ต.เอกนันท์ รัตนโสภา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นที่ปรึกษา ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ จก.สห.ทบ. เป็น ที่ปรึกษา ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.สนธยา ทรัพย์สกุล ผบ.จทบ.สระแก้ว เป็น ที่ปรึกษา ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.ธงชัย เทพารักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษา ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.วรากร เพิ่มพูน ผบ.พลพัฒนาที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.สมชาย อุตมะ ผบ.มทบ.31 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท)

พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผบ.พล.1 รอ. เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.อุดมเดช สีต บุตร ผบ.พล.ร.9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.กัปนาท รุดดิษฐ์ ผบ.มทบ.15 เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.จทบ.กาญจนบุรี เป็น ผบ.มทบ.11

พล.ต.สมชาย อัครวณิชชา ผบ.พลพัฒนา 2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ เสธ.ทภ.2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.พิจิตร ลักษณะละม้าย เสธ.ทภ.3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.อเนก อินทร์อำนวย ผบ.จทบ.เชียงราย เป็น ผบ.มทบ.31 พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา เสธ.ทน.3 (ตท.15) เป็น เสธ.ทภ.3 พล.ต.วุฒิชัย วิมุกตะลพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.(ตท.10) เป็น จก.ขส.ทบ. พล.ต.วิลาศ อรุณศรี ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็น รองผบ.นรด.

พ.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.มทบ.15 พ.อ.สุรศักดิ์ บุญศิริ รองผบ.พล.ม.2 เป็น ผบ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล รองจก.กร.ทบ. เป็น จก.กร.ทบ. พ.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองจก.ส่งกำลังบำรุง ทบ. (กบ.ทบ.) เป็น จก.กบ.ทบ. พ.อ. อดุลยเดช อินทะพงษ์ รองจก.กง.ทบ. เป็น จก.กง.ทบ.พ.อ.สุนันท์ เยี่ยมสถาน รองจก. จทบ.สระแก้ว เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว

พ.อ.ธานี พูนสวัสดิ์ รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็น ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 พ.อ.กฤษณ์ กิจสุวรรณ รองผบ.มทบ.33 เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย พ.อ.ศุภชัย ศรีจักรโคตร รองจก.สห.ทบ. เป็น จก.สห.ทบ. พ.อ.สุรพงษ์ ปรการรัตน์ รองผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็น ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผช.ผบ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. (อัตราจอมพล) พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ปช.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผบ.ทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

พล.ร.ท.นิคม หอมเจริญ รองเสธ.ทร. เป็น หน.ฝสธ.ประจำฯ (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์ รองผบ.กองเรือยุทธการ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.สมมาตร์ วิมุกตานนท์ รองผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ศิริชัย ขนิษฐกุล เสธ.กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.ทัพเรือภาค 1 พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผช.เสธ. ทร.ฝยบ. (ตท.12) เป็น รองเสธ.ทร.

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณ วัตร ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ. วัฒนา ลับไพรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ประธานที่ปรึกษา ทอ. (อัตราจอมพล) พล.อ.อ. มานิต ช้างเผือก หน.ฝสธ.ผบ.ทอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผบ. คปอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.ประจิณ จั่นตอง รองเสธ.ทอ. เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ.

พล.อ.ท.คำรบ ลียะวณิช รองหน.คณะ ฝสธ.ประจำฯ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพลเอก) พล.อ.ท.ภควัต รื่นพิพัฒน์ ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. เป็น หัวหน้า ฝสธ.ประจำฯ (อัตราพลเอก) พล.อ.ท.สัณฑพงศ์ รื่นรมย์ ปช.ทอ.เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. พล.อ.ท. เพทาย อุดมศักดิ์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงส์ ผช.เสธ. ทอ.ฝขว. เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. พล.อ.ต.วุฒิชัย คชาชีวะ จก.สวัสดิการทหารอากาศ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.อารยะ งามประมวญ รอง ผบ.รร.นายเรืออากาศ เป็น ผบ. เสธ.ทอ.ฝขว. พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์ รองผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผบ.รร. นายเรืออากาศ พล.อ.ต.วีรนันท์ หาญสวธา รองปช.ทอ. เป็น ปช.ทอ.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!