ผลงานศิลปะ 30 ปี ท่าอากาศยานไทย

ในวาระสำคัญครบ 3 ทศวรรษการดำเนิน งาน บริษัท ท่าอากาศ ยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประกวดภาพวาดเยาวชน ท่าอากาศยานไทย ผูกพันชีวิตไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ พร้อมประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ แก่เยาวชนผู้ชนะรางวัลแต่ละระดับการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ ผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ร่วมทูลเล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารในพระอุปถัมภ์ วัดหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทย ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะของไทยต่อไปในอนาคต จึงจัดโครงการประกวดภาพวาดเยาวชนขึ้น และได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1,269 ผลงาน โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นนำของวงการศิลปะไทย และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กระทั่งคัดเลือกได้ผลงานที่นำมาจัดแสดงรวมทั้งสิ้น 132 ผลงาน เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นจัดแสดงร่วมกับผลงานภาพวาดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผลงานทั้งหมดนำไปจัดแสดง ณ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2552.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!