ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี มอบนโยบายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ำปฏิญญาเมืองคนดี 3 ข้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนโยบายให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ำปฏิญญาเมืองคนดี 3 ข้อ พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวในโอกาสพบปะพร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาความต้องการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ 19 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกำลังสำคัญที่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของทางราชการด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างมากมายในหลายๆ ด้าน ซึ่งการชี้แจงนโยบายและข้อปฏิบัติราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น จะทำให้การบริหารราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องปฏิญญาเมืองคนดี 3 ข้อ ที่ได้กำหนดไว้ คือ ลดปัญหาบ่อนการพนันในทุกพื้นที่ ละเว้นการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าทุกท้องถิ่น และ เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังฝากให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของสังคม ช่วยกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลิอกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!