ผวจ.สุราษฎร์ฯ นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรใน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ และให้บริการประชาชน ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมนำบริการของรัฐออกให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนเสวีดวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำบริการด้านต่างๆ สู่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล ทุรกันดาร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสวียด มอบรถโยกแก่ผู้พิการ จำนวน 3 คัน และมอบเบี้ยยังชีพพร้อมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จากนั้นได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!