สธ.เตรียมหารือสถานศึกษา ก่อนจัดโซนนิ่งควบคุมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข หารือสถานศึกษาและพื้นที่ก่อนจัดโซนนิ่งควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พร้อมสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หาข้อเท็จจริงการดื่มนมเปรี้ยว ลดความเข้มข้นของระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2552 โดยที่ประชุมได้หารือมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร ซึ่งจะให้มีการผ่อนผันได้ในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถกำหนดเขตให้ชัดเจนได้ สำหรับร้านจำหน่ายที่มีอยู่เดิม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยทำแผนที่ พร้อมตีกรอบขอบเขตความเหมาะสมในการจำหน่ายในรัศมีที่กำหนดไว้ ส่วนรายใหม่จะต้องขอความเห็นชอบจากตัวแทนของสถาบันการศึกษา ก่อนได้รับอนุญาตเปิดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้จะไม่ให้กระทบกับผู้ค้าเดิม อย่างไรก็ตามหากผู้ค้ารายเดิมเปิดร้านขายก่อนที่ร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้ ให้สามารถจำหน่ายได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ จากนั้นต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้จะนำผลการประชุมในครั้งนี้หารือกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนให้นายกรัฐมนตรีลงนาม เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวถึงกรณีการดื่มนมเปรี้ยวเพื่อลดความเข้มข้นของระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนั้นว่า จะสั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบหาข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งหากพบว่านมเปรี้ยวสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้จริง จะต้องพัฒนาการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!