ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลที่ลำพูน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล 12 โครงการ ที่จังหวัดลำพูน วันนี้ (18 ส.ค.52) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล 12 โครงการ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน, โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก, โครงการวางแผนพัฒนาชุมชน, โครงการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก, โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน, โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน, โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ, โครงการสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ, โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้ง เป็นต้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ตรวจติดตามความพร้อมการสอบพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน ที่กำหนดจัดสอบ ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยเน้นย้ำถึงความโปร่งใส ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางจังหวัดลำพูน ได้เตรียมแผนรองรับป้องกันการทุจริตไว้ทุกรูปแบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตของผู้เข้าสอบเอง หรือการทุจริตเรียกทรัพย์ อ้างว่าจะให้การช่วยเหลือ ให้สอบได้ หากมีการร้องเรียนจะมีหน่วยตรวจสอบเฉเพาะกิจ หากพยานหลักฐานพร้อม ผู้ทุจริต จะถูกดำเนินการจนถึงที่สุด ส่วนผู้สอบอาจหมดคุณสมบัติในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตลอดชีวิต

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!