จังหวัดตราด เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ยังได้จัดสรรเงินอุดหนุนการโครงการฟื้นฟู และพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด รุ่นที่ 3 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่ 1 โดยมีผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ จำนวน 35 คน โดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯจัดขึ้นเพื่อบำบัดผู้เสพยาเสพติดที่ใช้วิธีบังคับบำบัด ทั้งนี้การรองรับระบบบังคับบำบัดยังไม่เพียงพอ เพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และประสิทธิภาพการบำบัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟู และพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!