คลังจ.ตราดพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel loader

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คลังจังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel loader มุ่งลดปัญหาความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน นายสมบูรณ์ สุจิตรานุช คลังจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel loader ว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel loader โดยจะเน้นให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้รับผิดชอบด้านการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตราด เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผ่าน Excel loader และการอ่านข้อมูลจาก Web Report ตลอดจนการตรวจสอบรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ระบบบัญชี การบันทึกระบบบัญชี ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ Excel loader จากหน่วยภาครัฐต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความผิดพลาดจาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!