30 พื้นที่ปฎิบัติการแก้ปัญหาที่ดินผู้มีรายได้น้อยออกโฉนดชุมชนแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระบุ 30 พื้นที่ปฎิบัติการแก้ปัญหาที่ดินผู้มีรายได้น้อย ออกโฉนดชุมชนรวมถึงวางกติกาการใช้ที่ดินร่วมกันแล้ว นายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานั้น ล่าสุดได้ตั้งคณะทำงานในระดับตำบล อำเภอ และเมือง มีองค์ประกอบจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ร่วมสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน จนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ มีพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ 72 จังหวัด 237 อำเภอ 566 ตำบล 2,434 หมู่บ้าน รวม 64,000 ครัวเรือน และมีประมาณ 30 พื้นที่ได้คิดค้นเอกสารรับรองสิทธิที่ดินหรือโฉนดชุมชนรวมถึงวางกติกาการใช้ที่ดินร่วมกันแล้ว ผู้ช่วยผู้อำนวย พอช.กล่าวว่า ชุมชนแออัดทั่วประเทศกว่า 1 ล้าน 6 แสนครัวเรือนนั้น เป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสน 2 หมื่นครัวเรือน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!