อบจ.ยะลา จัดโครงการสานฝันปันรักแด่ผู้พิการ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้พิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการสานฝันปันรักแด่ผู้พิการ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้พิการ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสานฝันปันรักแด่ผู้พิการจังหวัดยะลา ว่า โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้พิการ และยังได้รับรู้สิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย ตลอดจนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการทุกคนรู้ถึงคุณค่าของตนเองว่ามีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้ หากให้การช่วยเหลือดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสังคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด