จ.ตราด เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด รุ่นที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด รุ่นที่ 3 มุ่งนำผู้เสพ/ผู้ติดกลับเข้าสู่สังคม เช่นคนปกติ (18 ส.ค. 52) นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด รุ่นที่ 3 ว่า ทางจังหวัดโดยศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราด (ศตส.จ.ตราด) ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมุ่งที่จะฝึกวินัย ฝึกหัวใจของกลุ่มผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด จำนวน 35 คน ให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติดและกลับเข้าสู่สังคมปกติได้ โดยตลอดระยะเวลา 45 วัน ที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในค่ายแห่งนี้ จะเน้นให้ผู้เสพยาเสพติดเลิกใช้ยาเสพติดโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจะมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับ เนื่องจากหากบุคคลเหล่านี้เลิกเสพยาได้แล้ว ต้องการที่จะประกอบอาชีพเดิมทางจังหวัดก็พร้อมที่จะเข้าไปส่งเสริม ส่วนกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาชีพ ก็จะดำเนินการหาอาชีพรองรับภายหลังหลังจากพ้นจากกระบวนการบำบัดไปแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดดังกล่าว เป็นการเปิดค่ายครั้งที่ 3 ของจังหวัดตราด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้แล้วเกือบ 100 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!