คนพิการเฮ! เรียนฟรีถึงปริญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ โดยระบุให้มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และมหาวิทยาลัยของเอกชนทุกแห่ง ต้องรับเด็กพิการเข้าเรียนในระดับปริญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไปจัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการรับนักศึกษาพิการที่ชัดเจนว่า ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาพิการจำนวนเท่าใด โดยต้องคำนึงถึงความหลากหลายของความพิการด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องกำหนดแผนการรับนักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในทุกปีการศึกษา เพื่อให้มาตรการดังกล่าวได้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง สำหรับงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนจัดการศึกษาแก่คนพิการนี้ ให้มหาวิทยาลัยเบิกจากสกอ.แต่ถ้า สกอ.มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สามารถขออนุมัติเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมกาารศึกษาคนพิการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดูแลอยู่ได้ ซึ่งตนคิดว่าเรื่องงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนนั้นมีปัญหาแน่นอน

ในร่างระเบียบดังกล่าว จะมีการกำหนดเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนด้วย ทั้งนี้หลังจากที่คณะทำงานฯได้ร่างยกระเบียบดังกล่าวและส่งให้ตนลงนาม ก็จะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติทันที ซึ่งคาดว่าภายในปีการศึกษา 2553 จะสามารถรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีฟรีในรุ่นแรกได้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาตร์ ที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญานายจุรินทร์ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดหลักสูตรการเรียนล่ามภาษามือเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยคณะทำงานได้ร่างเกณฑ์หลักสูตรเสร็จแล้ว ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเรียนล่ามภาษามือขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษามือเพื่อการสื่อสารกับคนหูตึง และหลักสูตรการปฏิบัติจริง โดยทั้ง 3 หลักสูตร จะใช้เวลาเรียนหลักสูตรละประมาณ 1 สัปดาห์ หากผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าจบหลักสูตร โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนคือ คนปกติทั่วไป และผู้หูตึงแต่สื่อสารด้วยวาจาได้.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!