วธ.สนองพระราชเสาวนีย์พระราชินี

ส่งโขน-รำขวัญข้าวโชว์เวทีนานาชาติ

นายกมล สุวุฒโท อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย 22 ประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. และงานเทศกาลศิลปะแห่งเอเชีย (Asia Art Festival) ครั้งที่ 11 ระหว่าง 18-26 ส.ค. ณ เมืองเออร์ดอส เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน สบศ. ได้นำนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้ร่วมชื่นชม โดยการแสดงจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเปิดงาน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ ชื่อชุด รำขวัญข้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาชีพเกษตร ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พรบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของข้าวและอาชีพเกษตรกร การแสดงชุดนี้จึงเป็นการสื่อให้เห็นความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

นายกมล กล่าวว่า สำหรับชุดการแสดงที่ 2 เป็นการแสดงโขน ตอน หนุมานจับนางเบญจกาย ซึ่งเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้เผยแพร่โขนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สบศ.ยังได้นำการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทั้ง 4 ภาคไปจัดแสดงด้วย ไม่ว่าจะป็นโนราห์ รำกลองยาว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและเอกลักษณ์การดำเนินชีวิตของไทยภาค ต่าง ๆ เพื่อให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยและประเทศไทยมากขึ้น

ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่กระทรวงวัฒนธรรมไทย ได้นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยออกไปเผยแพร่ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย และงานเทศกาลศิลปะแห่งเอเชีย ในคราวเดียวกัน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง อธิการบดีสบศ.กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!