การแยกสินสมรส

สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว ถ้าสามีแยกกันอยู่กับภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า และ ตกลงแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรส โดยได้โอนเป็นชื่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ถ้าฝ่ายใดจะขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาและมีชื่อตนเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น อยากทราบว่าต้องได้รับความยินยอมจกคู่สมรสที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า ด้วยหรือไม่

จิตราภรณ์

โดยทั่วไป ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสจะกลายเป็นสินสมรส ถ้ายังไม่มีการจดทะเบียนว่า การจัดการสินสมรสไม่ว่าโดยการขาย หรือจำหน่ายด้วยประการใด ที่ได้มาจึงอยู่ภายใต้อำนาจจัดการของทั้งสามีและภริยา คือจะต้องได้รับคามยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าไม่มีการทำสัญญาก่อนสมรสกำหนดไว้เป็นประการใดแล้ว สินสมรสที่มีอยู่จะแยกกันต่อเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ด้วยการที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการสมรส การตาย หรือการหย่า โดยให้แบ่งสินสมรสเท่ากันทั้งสองฝ่าย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!