ก.ไอซีที ร่วมกับ ศธ.จัดทำโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2009 ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2009 รุ่นใหม่ ป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8 ถึง 16 ปี นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ภายใต้ โครงการจัดทำโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2009 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ที่เข้าถึงหน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ยังขาดการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม จึงกลายเป็นช่องทางให้เยาวชนรับทราบข่าวสารและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพลามกอนาจาร พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ยาเสพติด และ การส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นภัยต่อสังคมอย่างมาก จึงมีการจัดทำโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2009 โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 16 ปี เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชนจะเพิ่มมากขึ้น และมีอายุน้อยลง รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวด้วยว่า การจัดสัมมนาการป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับทราบข้อมูล เกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์ และเกมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สถาบันครอบครัวและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด